SMITTEVERN

RETNINGSLINJA

Stad Hotell følgjer nasjonale og kommunale retningslinjer og har høgt fokus på smittevern. 
Les meir om aktuelle retningslinjer:
Informasjon nasjonale retningslinjerInformasjon kommunale retningslinjer

KVA VI GJER

Vi tilpassar våre produkt etter nasjonale og kommunale retningslinjer.
Regelmessig rengjering av fellesarealer. 
Desinfeksjonsmidlar alltid tilgjengeleg. 
Kontantlaus betaling.
Gode ​​hygienerutinar blant tilsette. 

KVA VI FORVENTAR AV DEG SOM GJEST

Våre gjestar skal føle seg trygge når dei kjem til oss. Vi ber derfor gjestane våre om eit godt samarbeid. 
God ​​handhygiene: handvask med såpe og vatn og bruk av antibac.
Hald avstand og respekter 1 meter regelen. 
Dersom du er sjuk eller har vore i kontakt med nokon som har fått påvist Covid-19, må du halde deg heime.  
Prøv å unngå å ta på vinduage og rekkverk. Bruk heis kun ved behov.
Dersom du kjem frå eit raudt område må du kunne vise til dokumentasjon på fullført karantene og negativ Covid-19 test. 
Vi gjer deg merksam på at reglane kan endre seg med kort varsel. Vi tar atterhald om at opphaldet kan bli påverka av retningslinjene. 

NYHEITSBREV

BOOKING@STADHOTELL.NO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram